Sitat

Kvifor er folk …

19 Mar

Kvifor er folk så uglade? Dei gjeng og ventar si glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, so vart dei glade.

Advertisements
Sitat

Dagens Arne

5 Mar

Det vert nok stridt, men litt om litt det gjeng, når kvar vil gjera sitt. Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

A.Garborg